Цени

Шофьорски Курс Категория B

Шофьорски Курс Категория B. ( 31 часа практическа подготовка ) 950.00 лв.
Шофьорски Курс Категория B + ( 31 + 14 часа практическа подготовка ) 1300.00 лв.
Шофьорски Курс Категория B ++ ( 31 + 30 часа практическа подготовка ) 1550.00 лв.
Шофьорски Курс Категория B +++ ( 31 + 30 часа за 30 дни. Шофиране всеки ден в продължение на 30 дни – доказано най – доброто обучение ) 1750.00 лв.
 

 

Категория А, А1, А2

Шофьорски Курс Категория А ( 20 часа практическа подготовка) 530.00 лв.
Шофьорски Курс Категория А + ( 20 + 4 часа градско кормуване в интензивен трафик ) 630.00 лв.
Шофьорски Курс Категория А ++  ( 20 + 4 часа градско кормуване в интензивен трафик + 6 часа извънградско и магистрала ) 810.00 лв.
Шофьорски Курс Категория А +++   ( 20 + 10 часа градско кормуване в интензивен трафик + 10 часа извънградско и магистрала ) 999.00 лв.
 

 

Категория C

Шофьорски Курс Категория C ( 20 часа практическа подготовка) 900.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C + ( 20 + 4 часа практическа подготовка ) 1060.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C ++  ( 20 + 10 часа практическа подготовка ) 1250.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C +++  ( 20 + 10 часа практическа подготовка + 4 часа по северната скоростна тангента ) 1410.00 лв.
 

 

Категория C+E

Шофьорски Курс Категория C+E ( 16 часа практическа подготовка) 900.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C+E + ( 16 + 4 часа практическа подготовка) 1060.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C+E ++ ( 16 + 10 часа практическа подготовка) 1250.00 лв.
Шофьорски Курс Категория C+E +++ ( 16 + 10 часа + 4 часа по северната скоростна тангента практическа подготовка) 1410.00 лв.
 

 

Категория D

Шофьорски Курс Категория D ( 16 часа практическа подготовка) 900.00 лв.
Шофьорски Курс Категория D ( 16 + 4 часа практическа подготовка) 1060.00 лв.
Шофьорски Курс Категория D ( 16 + 10 часа практическа подготовка) 1250.00 лв.
Шофьорски Курс Категория D ( 16 + 10 часа + 4 часа по северната скоростна тангента практическа подготовка) 1410.00 лв.
 

 

Опреснителни шофьорски курсове

Пакет от 10 учебни часа 280.00 лв. 
Пакет от 16 учебни часа 430.00 лв.
Пакет от 30 учебни часа 750.00 лв.
Пакет от 50 учебни часа 1000.00 лв.
 

 

Професионална компетентност C и D

Пълен курс 700.00 лв.
Първоначална квалификация 500.00 лв.
Периодична квалификация 200.00 лв.
 

 

Опасни товари ADR

Основен курс 200.00 лв.
Превоз на опасни товари в цистерни 100.00 лв.
Превоз на взривни вещества и изделия 100.00 лв.
Превоз на радиоактивни материали 100.00 лв.