АДР Курсове - Опасни товари

Обучението за този курс е изцяло теория и се извършва по програма, съгласно Наредба номер 40 на МТИТС (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)

Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест.

Какви са изискванията, за да започна Курс ADR (опасни товари)?

 • Да сте навършили 18 години.
 • Да притежавате книжка за управление на МПС.
 • Да имате завършено минимум основно образование.

Необходими документи:

 • Лична карта
 • СУМПС – категория „С“
 • Контролен талон
 • Две снимки за паспорт
Цени на нашите услуги
ADR Курсове
Основен курс
200 лв.
с включен ДДС

Продължителност : 19 уч. часа

ADR Курсове
Превоз на опасни товари в цистерни
100 лв.
с включен ДДС

Продължителност : 13 уч. часа

ADR Курсове
Превоз на взривни вещества и изделия
100 лв.
с включен ДДС

Продължителност : 8 уч. часа

ADR Курсове
Превоз на радиоактивни материали
100 лв.
с включен ДДС

Продължителност : 8 уч. часа

Задължителен е основния курс!

Без него НЕ може  да продължите към другите курсове (Превоз на опасни товари в цистерни, Превоз на взривни вещества и изделия, Превоз на радиоактивни материали)

Често задавани въпроси
Какви документи са ми необходими, за да започна курс ADR?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605
 • Лична карта
 • СУМПС – категория „С“
 • Контролен талон
 • Две снимки за паспорт
Какво обучение се преминава, за да получа свидетелство за водач ADR?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

За да преминете курс за опасни товари – АДР вие преминавате само обучение по теория

Какви изпити се полагат, за да получа свидетелство за водач ADR?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Теоретичен изпит.