Категория C

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Обучението е изградено на модулен принцип и е теоретично и практическо.

Срокът за провеждане на обучението ведно с вътрешните изпити е 20 дни (при редовно взимане на практическите часове), и не може да бъде по-малко от 12 дни.

Изисквания и документи

 1. Навършени 21 години и задължително притежание на свидетелство за управление на МПС категория „В“. 18 години – при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална квалификация, придобита след посещение на курс и успешно издържан изпит и категория „В“
 2. Шофьорска книжка
 3. Диплома за завършено образование /мин. основно/
 4. Психотест
 5. 2 бр. снимка паспортен формат
 6. Лична карта

Курсът за категория „С“ включва теоретична и практическа подготовка.

Tеоретична подготовка

Обучението по теория включва:

 • Превоз на товари – 8 учебни час
 • Общо устройство на МПС за категория С – 6 учебни часа

В 8 учебни часа изучавате:

 1. Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите.
 2. Правилата, отнасящи се до превоза на товари; Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз.
 3. Факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване.
 4. Договори за превоз на товари.
 5. Изисквания към МПС във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите.
 6. Поведение при пътнотранспортно произшествие и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето и смяна на колела.

В 6 учебни часа изучавате:

 1. Основните агрегати, възли и уредби на МПС за категория С, тяхното разположение и предназначение.
 2. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен МПС за категория С.
 3. Основни правила по техника на безопасност.
 4. Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 70 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

Практическа подготовка

 1. Подготовка на МПС за категория С за безопасно управление.
 2. Работа с органите за управление и маневриране с МПС за категория С.
 3. Безопасно управление на МПС за категория С при различните пътни условия.
 4. След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити и изпити пред ИА „АА“ за всеки един от двата модула.

Общата продължителност на практическата подготовка включва 20 учебни часа с продължителност 40 мин.

Цената не включва:

 • изпити по теория и практика провеждани пред органите на „държавна автомобилна администрация“ – всяко от които на стойност 70 лв
Цени на нашите услуги
Шофьорски Курс
Категория C
900 лв.
с включен ДДС

14 часа теореетична подготовка

20 часа практическа подготовка

Материали за обучението

Вътрешни изпити по практика

Вътрешен изпит по теория

Шофьорски Курс +
Категория C
1060 лв.
с включен ДДС

14 часа теоретична подготовка

20 + 4 часа практическа подготовка

Материали за обучението

Вътрешни изпити по практика

Вътрешен изпит по теория

Шофьорски Курс ++
Категория C
1250 лв.
с включен ДДС

14 часа теоретична подготовка

20 + 10 часа практическа подготовка

Материали за обучението

Вътрешни изпити по практика

Вътрешен изпит по теория

Шофьорски Курс +++
Категория C
1410 лв.
с включен ДДС

14 часа теоретична подготовка

20 + 10 часа + 4 часа по северната скоростна тангента практическа подготовка

Материали за обучението

Вътрешни изпити по практика

Вътрешен изпит по теория

Като допълнителна опция се предлагат следните варианти

 • Експресен курс за 14 дни 
 • Шофьорски курс – фикс – фиксирана дата на започване и стартиране на курса
 • Шофьорски курс уикенд – само събота и неделя
 • Шофьорски курс вечер – обучение след 18:00 ч.

След консултация се формира индивидуална цена в зависимост от изискванията на курсиста

Често задавани въпроси
На колко години трябва да бъде кандидата?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

На 21 год.

За колко време се изкарва шофьорският курс?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

За около 30-40 дни.

Какви документи да предостави кандидат шофьора?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Копие на диплома за минимум 8 клас, две снимки паспортен формат, лична карта, шофьорска книжка за кат. „В“ и контролен талон.

От кога започва кормуването?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

1 седмица след стартиране на курса.

Първият час по кормуване на полигон ли започва?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Да.

По време на кормуването, кара ли се извънградско?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Не.

Включва ли изпита по кормуване и паркиране?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Да има. Паралелно.

По време на курса има ли обучение по паркиране?
DriveSchool.BG ☎ 0988 917 605

Да. Обръща се сериозно внимание на паркирането.

96% успеваемост Реални практически знания и умения Гарантирани крайни цени Професионално и коректно отношение Гъвкав график за кормуване и обучение